Storitve

Projektiranje:
Idejne zasnove
Pridobivanja ustreznih soglasij
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
Projekt za izvedbo (PZI)
Projekt izvedenih del (PID)
Izdelava 3D vizualne podobe
Obdelava projektov z BIM orodji

Inženiring:
Ocene vrednosti investicij
Izdelava popisov del
Projektiranje tehnoloških načrtov vključno z izbiro najustreznejše tehnologije
Pridobivanje uporabnih dovoljenj
Izdelava dokumentacije ter vodenje postopkov pridobivanja deponij
Izdelava poročil o ravnanju z gradbenimi odpadki
Izdelava terminskih planov izvedbe
Izdelava finančnih planov
Izdelava tehnološko ekonomskih elaboratov
Izdelava projektov betona

Vodenje in izvedba:
Enodružinske hiše
Pasivne hiše
Izvedba preddel za montažne hiše (kot npr. Lumar)
Inženirski objekti

Bazenska tehnika:
vgradnja ionizatorja vode s koloidnim srebrom